Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp

1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
1.1. Pojęcie i klasyfikacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki
1.3. Bariery i ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

2. Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej

2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatku
2.2. Zasady podatkowe
2.3. Funkcje podatku

3. Stosowane w Polsce formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw

3.1. Formy opodatkowania MŚP
3.1.1. Zasady ogólne
3.1.2. Karta podatkowa
3.1.3. Ryczałt ewidencjonowany
3.2. Uwarunkowania wyboru form opodatkowania

4. Pozostałe obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

4.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2. Podatek od nieruchomości
4.3. Podatek od środków transportowych
4.4. Podatek rolny
4.5. Podatek leśny

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Oceń