Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ. 4.33/5 (18)

>


Wstęp……….. 3

Rozdział I.
Pojęcie gospodarki komunalne.

1. Zadania własne………..7
a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8
b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11
2. Zadania zlecone………..13


Rozdział II.
Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

Rozdział III.
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

1. Samorządowy zakład budżetowy………..18
2. Jednostka budżetowa……….. 21
3. Spółki prawa handlowego………..23
4. Powierzanie zadań………..28


Rozdział IV
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę Przasnysz i podmiot ich działania.

Wnioski………..40
Bibliografia………..41
Źródła prawa………..42
Materiały pomocnicze………..43
Wykaz tabel………..44

Oceń