Formy zajęć pozalekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Zajecia pozalekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

1.1 Problematyka zajęć w świetle wybranej literatury.
1.2 Wyjasnienie pojec, cele zajęć pozalekcyjnych.
1.3 Zajecia pozalekcyjne jako forma spedzania czasu wolnego, rola czasu wolnego.
1.4 Formy zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz funkcje jakie one pelnia.


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne przeprowadzonych badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cele badan.
2.2. Problemy i hipotezy badawcze.
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.4. Charakterystyka badanej grupy.
2.5. Srodowisko badawcze.
2.6. Zmienne zalezne i niezalezne oraz ich wskazniki.


Rozdzial III.
Zajecia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr.3 oraz Szkole Podstawowej nr.5 w XYZ w świetle przeprowadzonych badan wlasnych.

3.1. Wyniki badan wlasnych.
3.2. Wnioski koncowe i propozycje usprawnien.


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks (Ankieta, wywiad)


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>