Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i Pawel 4.15/5 (20)Wstęp ………. 2

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3
2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8
3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15


Rozdzial II
Istota franchisingu

1. Pojecie i rodzaje franchisingu ………. 23
2. Zalety i wady franchisingu ………. 37
3. Koszt franchisingu ………. 45


Rozdzial III
Zasady ewidencji franchisingu na kontach

1. Charakterystyka supermarketu Piotr i Pawel jako franczyzobiorcy ………. 50
2. Ewidencja franchisingu w księgach franczyzobiorcy ………. 56
3. Ewidencja franchisingu w księgach franczyzodawcy ………. 59


Zakończenie ………. 62
Bibliografia ………. 64
Spis tabel ………. 66
Spis wykresów ………. 67
Spis rysunków ………. 67
Spis schematów ………. 67

Oceń