Fundusze strukturalne w rozwoju rolnictwa


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Programy operacyjne jako glówne instrumenty realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

1.1. Istota i znaczenie programów pomocowych………. 6
1.1.1. Fundusze strukturalne wpływajace na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich………. 6
1.1.2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej………. 7
1.1.3. Narodowy Plan Rozwoju………. 9
1.2. Glówne zalozenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnosciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2006………. 13


Rozdzial II
Plan Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2.1. Ogólna charakterystyka nowego okresu programowania………. 27
2.2. Programy operacyjne na lata 2007 – 2013………. 28
2.2.1. Modernizacja gospodarstw rolnych………. 32
2.2.2. Ulatwianie startu mlodym rolnikom………. 38
2.2.3. Róznicowanie w kierunku działalności pozarolniczej………. 41


Rozdzial III
Działania PROW w Wielkopolsce w oparciu o doswiadczenia z wykorzystania środków pomocowych w latach 2004 – 2006.

3.1. Aktualna sytuacja gospodarcza w Wielkopolsce………. 43
3.2. Wykorzystanie dotacji unijnych w ramach SPO 2004 – 2006 przez Wielkopolske 46
3.3. Doswiadczenia wynikajace z realizacji programu „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnosciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2006………. 56


Rozdzial IV
Perspektywy dzialan prowadzonych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR.

4.1. Porównanie biezacej realizacji programu w oparciu o lata poprzednie………. 58
4.2. Diagnoza prospektywna w ramach PROW 2007 – 2013 – analiza SWOT………. 69


Zakończenie………. 78
Spis tabel………. 80
Spis rysunków………. 81
Bibliografia………. 83


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>