Funkcja menedżera a style kierowania na przykładzie banku XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Kierowanie zasobami ludzkimi

1.1. Geneza
1.2. Pojęcia związane z procesami kierowania
1.3. Ewolucja poglądów na temat zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 2
Rola i znaczenie menedżera w kierowaniu organizacją

2.1. Pojęcie menedżera
2.2. Funkcje realizowane przez menedżera
2.3. Rola menedżera w organizacji – cechy i umiejętności menedżera
2.4. Rodzaje menedżerów i ich charakterystyka

Rozdział 3
Style kierowania stosowane przez menedżerów

3.1. Style kierowania ludźmi – typologia stylów kierowania
3.2. Techniki kierowania pracownikami
3.3. Menedżer jako przywódca

Rozdział 4
Metodologia badań własnych

4.1. Cel, zakres i metoda pracy
4.2. Charakterystyka banku XYZ
4.3. Środowisko badawcze

Rozdział 5
Opinia menedżerów banku XYZ na temat zarządzania firmą i modelu zarządzania sytuacyjnego

5.1. Analiza danych
5.2. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Oceń