Funkcje zalozone i rzeczywiste Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Funkcje zalozone pomocy społecznej w
Polsce………5

1. Pomoc spoleczna – instytucja polityki społecznej państwa………
5
2. Cele pomocy społecznej………7
3. Zadania wlasne i zlecone z zakresu pomocy społecznej………9
4. Organizacja pomocy społecznej………11
5. Praca socjalna………12
6. Pracownicy socjalni………14


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………16

1. Cel badan i hipotezy badawcze………16
2. Metody i techniki badawcze………17
3. Charakterystyka terenu badan………20


Rozdzial III.
Charakterystyki Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ………

25
1. Rys historyczny Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ………25
2. Struktura Organizacyjna Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ………27
3. Formy pracy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ………29


Rozdzial IV.
Ocena pracy Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w XYZ i postulaty usprawnienia pracy………32

1. Ocena pracy GOPS………2
2. Program poprawy pracy osrodka………33


Bibliografia………36

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>