Funkcje zarządzania w odniesieniu do zarządzania środowiskiem w Hucie Częstochowa S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wprowadzenie………4

2. Charakterystyka funkcji zarządzania i systemu zarządzania środowiskiem………6

2.1. Planowanie………6
2.2. Organizowanie………7
1.3. Motywowanie (sterowanie)………9
1.4. Kontrola………13
1.5. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska………15
1.6. Charakterystyka systemu zarządzania środowiskiem………18

3. Charakterystyka obiektu badawczego………30

3.1. Historia zakładu………30
3.2. Struktura organizacyjna zakładu i jej zmiany………33
3.3. Analiza zakładu w oparciu o systemy zarządzania produkcją………36
3.3.1. Analiza wektora wejścia………36
3.3.2. Analiza procesu przetwarzania wektora wejścia i wyjścia………45
3.3.3. Charakterystyka wektora wyjścia………50
3.4. Otoczenie systemu produkcyjnego………51
3.5. Czystsza produkcja w hucie „Częstochowa” S.A……….65

4. Analiza Systemu Zarządzania Środowiskiem………68

4.1. Etapy opracowywania i wdrażania systemu zarządzania środowiskiem………68
4.1.1. Wprowadzenie………70
4.1.2. Metodyka przeprowadzania przeglądu ekologicznego wydziału………70
4.1.3. Metodyka przeprowadzania rozpoznania systemowego wydziału………71
4.1.4. Metodyka tworzenia etapowego planu działania………72

4.2. Polityka środowiskowa Huty „Częstochowa” S.A……….72
4.3. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w zakładzie………74
4.4. System zarządzania środowiskiem na wydziale Koksowni Huty „Częstochowa”
S.A……….75
4.5. Efekty funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem………77
4.6. Realizacja funkcji zarządzania………79

5. Podsumowanie………81

6. Spis literatury………84

7. Spis rysunków i tabel………86

8. Wykaz załączników………87

Oceń