Funkcjonowanie i działalność samorządu lokalnego w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego 4.14/5 (14)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………… 4

Rozdział I
1.1 Geneza samorządu terytorialnego …………5

1.2 Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego …………6
1.2.1 Zakres działania samorządu wedle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego………… 9


Rozdział II
2.1 Zakres działania – zadania samorządu

2.1.1 Zadania własne gminy …………12
2.1.2 Zadania zlecone gminy …………14
2.2.1 Zakres mienia komunalnego………… 15
2.2.2 Tworzenie mienia komunalnego …………16
2.3 Przeznaczenie mienia komunalnego………… 16
2.4 Zamówienia publiczne………… 17


Rozdział III
3.1 Prawne środki realizacji zadań gminy

3.1.1 Gwarancje finansowania zadań własnych …………20
3.1.2 Gwarancje finansowania zadań zleconych………… 21
3.2 Źródła dochodów gmin …………23


Rozdział IV
4.1 Nadzór nad działaniami samorządu terytorialnego

4.1.2 Zakres przedmiotowy nadzoru………… 26
4.1.3 Zakres podmiotowy nadzoru …………27
4.1.4 środki nadzoru …………29


Zakończenie …………31
Bibliografia …………32
Streszczenie pracy dyplomowej licencjackiej………… 33


Oceń