Funkcjonowanie i pozycja społeczna dziecka z rodziny rozbitej wśród rówieśników w klasie szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Aspekt psychologiczny dziecka podczas rozwodu

1.1. Rola i znaczenie rodziny w rozwoju dziecka
1.2. Rozwód w oczach dziecka i jego reakcje
1.3. Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci
1.4. Skutki psychologiczne rozwodu


Rozdział II
Pozycja społęczna dziecka w środowisku rówieśniczym

2.1. Pojęcia i definicje pozycji społecznej
2.2. Pozycja społeczna i jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka w szkole
2.3. Wpływ rodziny i szkoły na rozwój społeczny dziecka
2.4. Przegląd badań nad pozycją społeczną


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań


Rozdział IV
Analiza badań własnych

4.1. Funkcjonowanie dziecka z rodziny rozwiedzonej w klasie szkolnej
4.2. Opinie nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej
4.3. Opinie rodziców na temat funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej
4.4. Wnioski


Zakończenie
Bibliografia

Oceń