Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce

Wstęp …………7

Rozdział I
Geneza powstania i istota kart płatniczych .
      1.1. Pojęcie kart płatniczych – próba definicji………………..9
1.2. Historia karty płatniczej……10
1.3. Budowa karty płatniczej …….15
1.4. Organizacje kart płatniczych ..19
1.5. Prawne regulacje kart płatniczej w Polsce…..23

Rozdział II
Klasyfikacja kart płatniczych
      2.1. Podział kart płatniczych……………..25
2.2.1. Charakterystyka rodzajów kart płatniczych…..28
2.2. Uczestnicy rynku elektronicznych instrumentów płatniczych …………………32
2.3. Opłata interchange………….36

Rozdział III
Rozwiązania systemowe dla rozliczeń bezgotówkowych.
      3.1. Rozliczenia bezgotówkowe ………..44
3.1.1. Jednolity Obszar Płatności w Euro – SEPA….46
3.1.2. SWIFT …………..49
3.1.3. ELIXIR ………….50
3.2. Transakcje w bankomatach….52
3.3. Usługa Cash Back…….55

Rozdział IV
Specyfika kart płatniczych.
      4.1. Przestępstwa przy użyciu kart płatniczych……58
4.1.1. Kradzież kart płatniczych ……….58
4.1.2. Carding……..59
4.1.3. Skimming…………….60
4.1.4. Phising ………64
4.2. Programy lojalnościowe …….65
4.3. Innowacje a karty płatnicze ……..67
4.4. Wady i zalety posiadania kart płatniczych….69

Zakończenie…………….72
Bibliografia…………74
Akty prawne ……..75
Źródła internetowe …………………76
Spis wykresów ………………..78
Spis rysunków ……………….78
Spis tabel…………..78

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)