Funkcjonowanie komendy glównej policji.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólna charaketrystyka Komendy Glównej Policji……….4

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2006
1.2. Definicja policji
1.3. Cel i zadania Komendy Glównej Policji
1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji

Rozdzial II.
Sluzba w Policji……….22

2.1. Wymogi formalne pracy w Policji
2.2. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Policji
2.3. Stopnie policyjne
2.4. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policje

Rozdzial III.
Prawne aspekty zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Glównej Policji……….42

3.1. Ustawa o policji
3.2. Pozostale akty prawne
3.3. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna i majatkowa funkcjonariuszy Policji

Rozdzial IV.
Jednostki organizacyjne powiazane z funkcjonowaniem Komendy Glównej Policji ……….51

4.1. Centralne Biuro Sledcze
4.2. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Glównej Policji
4.3. Samodzielny Pododdzial Antyterrorystyczny Policji

Zakończenie………. 58
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>