Funkcjonowanie oraz wykorzystanie systemu okresowych ocen pracowniczych do podejmowania decyzji kadrowych na przykładzie Banku XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział 1
Okresowa ocena pracowników. Ujęcie teoretyczne

1.1. Pojęcie, istota i cel oceniana pracowników …………6
1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników …………11
1.3. Stosowane metody i techniki oceny pracowników …………19
1.3.1. Metody relatywne …………19
1.3.2. Metody absolutne………… 22
1.4. Błędy w procesie oceniania pracowników………… 32
1.5. Wykorzystanie wyników oceny okresowej pracowników………… 37


Rozdział 2
Okresowa ocena pracowników. Ujecie praktyczne

2.1. Sukcesy wykorzystania systemu ocen okresowych pracowników na przykładzie firm w Polsce………… 43
2.1.1. Scanmed Centrum Diagnostycznego Leczenia Sp. z o.o. 43
2.1.2. BRE Bank …………44
2.1.3. Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A…………. 47
2.2. System ocen okresowych w Banku X w świetle wyników badań własnych………… 51
2.2.1. Strategia działania i wartości Banku X …………51
2.2.2. Procedura okresowych ocen pracowniczych w Banku X …………54
2.2.3. Kompetencje według których są oceniani Pracownicy Sprzedaży w Banku X …………59
2.2.4. Badania ankietowe dotyczące funkcjonowania i wykorzystania systemu okresowych ocen pracowniczych w Banku X …………69


Zakończenie …………81
Spis wykorzystanej literatury …………85
Spis rysunków …………87
Spis tabel …………88
Spis wzorów …………90
Spis załączników …………91

Oceń