Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym.

 


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Alkoholizm w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie alkoholizm. Typologia alkoholizmu ……….6
1.2. Rozwój uzaleznienia i jego uwarunkowania ……….10
1.3. Skala alkoholizmu w Polsce ……….15
1.4. Wpływ alkoholizmu na zdrowie i funkcjonowanie społeczne osoby uzaleznionej……….17


Rozdzial II
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

2.1. Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….22
2.2. Funkcje rodziny ……….25
2.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny ……….31
2.4. Rozbicie i rozpad rodziny ……….37


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ……….41
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych ……….42
3.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach ……….44
3.4. Przebieg badan i ich organizacja ……….46


Rozdzial IV
Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny w świetle badan wlasnych.

4.1. Profil demograficzny i spoleczny badanej populacji ……….48
4.2. Skala i czestotliwosc picia alkoholu ……….49
4.3. Motywy i okolicznosci spozywania alkoholu ……….56
4.4. Skutki spozywania alkoholu ……….59
4.5. Jakość relacji w rodzinach z problemem alkoholowym ……….63


Zakończenie ……….70
Bibliografia ……….73
Spis wykresów ……….75
Aneks ……….76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>