Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Alkoholizm w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie alkoholizm. Typologia alkoholizmu ……….6
1.2. Rozwój uzaleznienia i jego uwarunkowania ……….10
1.3. Skala alkoholizmu w Polsce ……….15
1.4. Wpływ alkoholizmu na zdrowie i funkcjonowanie społeczne osoby uzaleznionej……….17


Rozdzial II
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

2.1. Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….22
2.2. Funkcje rodziny ……….25
2.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny ……….31
2.4. Rozbicie i rozpad rodziny ……….37


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ……….41
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych ……….42
3.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach ……….44
3.4. Przebieg badan i ich organizacja ……….46


Rozdzial IV
Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny w świetle badan wlasnych.

4.1. Profil demograficzny i spoleczny badanej populacji ……….48
4.2. Skala i czestotliwosc picia alkoholu ……….49
4.3. Motywy i okolicznosci spozywania alkoholu ……….56
4.4. Skutki spozywania alkoholu ……….59
4.5. Jakość relacji w rodzinach z problemem alkoholowym ……….63


Zakończenie ……….70
Bibliografia ……….73
Spis wykresów ……….75
Aneks ……….76

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>