Funkcjonowanie rodziny dotknietej bezrobociem w srodowisku wiejskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne

1. Pojecie bezrobocia
2. Przyczyny bezrobocia
3. Rodzaje bezrobocia
4. Skutki bezrobocia


Rozdzial 2
Skutki bezrobocia a funkcjonowanie rodziny wiejskiej

1. Charakterystyka rodzin zyjacych w srodowisku wiejskim.
2. Problemy rodzin dotknietych skutkami bezrobocia.
3. Strategia pomocy.


Rozdzial 3
Strategia badan wlasnych

1. Opis metody przeprowadzonego badania
2. Sposób przeprowadzenia badania
3. Charakterystyka badanej grupy


Rozdzial 4
Rodzina wiejska w sytuacji bezrobocia

1. Srodowisko rodzinne wobec bezrobocia
2. Funkcjonowanie rodziny z problemami bezrobocia
3. Psychospoleczna sytuacja rodziny wiejskiej
4. Próby wyjscia z bezrobocia


Bibliografia
Zakończenie
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>