Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Problem alkoholizmu w literaturze przedmiotu

1.1. Wyjasnienie pojec: alkohol, alkoholizm
1.2. Charakterystyka uzaleznienia od alkoholu
1.3. Fazy choroby alkoholowej

Rozdzial II
Alkoholizm w srodowisku rodzinnym

2.1. Definicja rodziny, rodzina dysfunkcyjna
2.2. Wspóluzaleznienie w rodzinie alkoholowej
2.3. Syndrom Doroslego Dziecka Alkoholika (DDA)

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach
3.4. Charakterystyka terenu badan i badanej próby

Rozdzial IV
Prezentacja i analiza badan wlasnych

4.1.Charakterystyka badanej populacji
4.2.Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny w świetle przeprowadzonych badan

Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki
Wykaz tabel
Wykaz wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>