Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce


Wstęp………2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1. Zarys historyczny samorządu terytorialnego………5
2. Zakres dzialan i zadan samorządu gminnego………10
3. Organy gminy………20
4. Podstawy prawnofinansowe funkcjonowania samorządu gminnego………26


Rozdzial II
Ustrój i organy samorządu powiatowego.

1. Pojecie powiatu, jego osobowosc prawna oraz statut………33
2. Typy powiatów………34
3. Zadania wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………36
4. Organy powiatu………40


Rozdzial III
Województwo jako naczelna jednostka samorządu terytorialnego.

1. Pojecie województwa………52
2. Kompetencje i zadania województwa………58
3. Organy województwa oraz ich zadania………59


Zakończenie………69
Bibliografia………71

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony