Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w szkole polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.

Historiografia samorządu uczniowskiego

1.1. Powstanie samorządu uczniowskiego w Polsce
1.2. Samorząd a samorządność
1.3. Uprawnienia samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.4. Samorząd uczniowski w koncepcji J.K.
1.5.Samorząd uczniowski jako metoda wychowania w koncepcji A.K.
1.6. Samorząd uczniowski w koncepcji pedagogicznej C.F

Rozdział 2.
Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego

2.1. Cele i zadania samorządu
2.2. Współdziałanie w grupie jako świadome uczestnictwo w życiu społecznym
2.3. Samorząd w prawie oświatowym i polityce edukacyjnej
2.4. Koalicja na rzecz samorządności uczniowskiej

Rozdział 3.
Działalność samorządu uczniowskiego

3.1. Cel badania i problemy badawcze
3.2. Hipotezy badawcze
3.3. Metoda badawcza
3.4. Próba badawcza

Wyniki badań
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Załączniki

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie