Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej
1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial II.
Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw

2.1 Formulowanie biznes planu
2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i srednich przedsiębiorstwach


Rozdzial III.
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

3.1 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw
3.2 Wsparcie dla małych i srednich przedsiebiorstw
3.2.1 Rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP
3.2.2 Fundusz dotacji inwestycyjnych
3.2.3 Program rozwoju przedsiebiorstw MSP
3.2.4 Przedakcesyjne fundusze UE – wsparcie sektora MSP (PHARE, ISPA, SAPARD)


Rozdzial IV.
Problemy zarządzania małych i srednich przedsiebiorstw ze szczebla menedzerskiego

4.1 Rola i znaczenie menedzerów w zarządzaniu firma
4.2 Wyrózniki europejskie w kwalifikacjach menedzerskich w małych i srednich przedsiębiorstwach
4.3 Wyrózniki europejskie w zarządzaniu malymi i srednimi przedsiębiorstwami w opinii menedzerów
4.3.1 Podejmowanie decyzji rynkowych przez menedzerów MSP
4.3.2 Zwiazki lokalne i ich znaczenie w zarządzaniu malym i srednim przedsiebiorstwem przez menedzerów


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Wykaz tabel, schematów i rysunków

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>