Funkcjonowanie społeczne dziecka z ADHD. System wsparcia


Wstęp ………..1

Rozdzial I
Charakterystyka nadpobudliwosci psychoruchowej – ADHD

1.1 Istota i definiowanie ADHD ………..3
1.2 Objawy ADHD……….. 7
1.3 Typologie i etiologia ADHD ………..16
1.4 Diagnozowanie zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej……….. 26


Rozdzial II
Funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwoscia psychoruchowa

2.1 Dziecko z nadpobudliwoscia psychoruchowa w rodzinie ………..31
2.2 Dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa w szkole……….. 40
2.3 Dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa w srodowisku rówiesniczym……….. 46


Rozdzial III
Zasady postępowania z dzieckiem z nadpobudliwoscia psychoruchowa i metody leczenia zaburzenia

3.1 Zasady postępowania dla rodziców ………..50
3.2 Zasady postępowania dla nauczycieli ………..60
3.3 Metody terapii dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa ………..67
3.4 Leczenie farmakologiczne dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa ………..72


Zakończenie ………..75
Bibliografia……….. 77
Artykuly naukowe i inne materialy ………..80
Spis tabel……….. 81
Spis rysunków ………..81
Spis tabel ………..81
Aneks……….. 82


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>