Funkcjonowanie społeczne dziecka z zespolem nadpobudliwosci psychoruchowej z deficytem uwagi

1. Wstęp

2. Nadpobudliwosc psychoruchowa z deficytem uwagi
2.1.Glówne komponenty zespolu ADHD .
2.2.Przyczyny wystepowania nadpobudliwosci psychoruchowej.
2.3. Typowe problemy i uzdolnienia dziecka nadpobudliwego
2.4. Nauka – sukcesy czy porazki?


3. Funkcjonowanie społeczne dziecka z ADHD

3.1.Rodzina dziecka nadpobudliwego.
3.2. Diagnozowanie zespolu ADHD.
3.3.Konsekwencje zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej.


4. Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cel pracy.
4.2. Metoda badawcza.
4.3. Charakterystyka badanych.


5.Wyniki badan.

Wnioski.
Dyskusja.
Bibliografia.
Streszczenie.
Aneks.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>