Funkcjonowanie Swietlicy opiekunczo-wychowawczej w XYZ.

 

Wstęp………… 3

Rozdzial I
Swietlica opiekunczo-wychowawcza – placówka wsparcia dziennego w świetle literatury przedmiotu

1. Geneza swietlic srodowiskowych………… 5
2. Rodzaje swietlic …………12
3. Placówka wsparcia dziennego w świetle ustaw i rozporzadzen………… 15
4. Planowanie i organizacja pracy w swietlicy………… 18
5. Formy i metody pracy w swietlicy………… 23


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan …………30
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze …………31
3. Metody, techniki, narzedzia badawcze …………33
4. Organizacja terenu badan, charakterystyka badanej grupy …………35


Rozdzial III.
Funkcjonowanie swietlicy opiekunczo-wychowawczej w okole w świetle wyników badan wlasnych

1. Formy i metody zajęć prowadzonych w swietlicy………… 39
2. Formy spedzania czasu wolnego przez wychowanków………… 47
3. Wpływ pomocy wychowawcy na oceny wychowanków …………50
4. Swietlica opiekunczo wychowawcza w ocenie rodziców …………57
5. Rola wychowawcy swietlicy …………58
6. Rola placówki w życiu wychowanków…………62


Zakończenie i wnioski………… 67
Bibliografia …………68
Spis tabel …………73
Aneksy …………76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>