Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne

1.1. Rodzina i jej funkcje
1.2. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej
1.3. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej
1.4. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej jako jednostki zagrozone demoralizacja
1.5. Rzeczywistosc szkolna uczniów z rodzin dysfunkcyjnych


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze.
2.2. Hipotezy badawcze.
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.


Rozdzial III.
Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetle badan wlasnych

3.1. Funkcjonowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych w roli uczniów
3.2. Funkcjonowanie uczniów pochodzacych z rodzin dysfunkcyjnych jako partnerów nauczycieli
3.3. Funkcjonowanie uczniów pochodzacych z rodzin dysfunkcyjnych jako partnerów rówiesników w srodowisku szkolnym


Zakończenie
Bibliografia
Aneks (kwestionariusz ankiety)


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>