Funkcjonowanie zarządu powiatu 5/5 (4)

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 5

Rozdział I
Zagadnienia ogólne……….. 9

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 10
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego……….. 12
1.3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13
1.4. Samorząd powiatowy i jego rola w systemie administracji publicznej. 15
1.5. Organy powiatu……….. 17

Rozdział II
Źródła prawa.

2.1. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. ……….. 19
2.2. Akty prawa miejscowego……….. 22

Rozdział III
Zasady działalności zarządu powiatu.

3.1. Wybór, odwołanie, rezygnacja i skład Zarządu Powiatu……….. 25
3.2. Zadania zarządu……….. 29
3.3. Nadzór nad działalnością zarządu powiatu……….. 33

Zakończenie……….. 36
Bibliografia……….. 39

Oceń