Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6

1.1. Pojecie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6
1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10
1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16
1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35

2.1. Polskie tradycje gieldowe………35
2.2. Giełda w Warszawie………40


Rozdzial III
Gieldy Papierów Wartosciowych na swiecie………53

3.1. Rynki papierów wartosciowych w wybranych krajach………53
3.1.1Austria ………..53
3.1.2Belgia…………56
3.1.3Dania………..59
3.1.4Niemcy………..61
3.1.5Wielka Brytania……………63
3.2. Specyfika gieldy warszawskiej………….65


Zakończenie………75
Bibliografia…………77
źródła internetowe……………..77
Spis tabel………….78
Spis wykresów………78


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>