Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota rynku finansowego

1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7
1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10
1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15
1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16

Rozdzial II
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23

2.2. Etapy rozwoju polskich papierów wartosciowych ………….26
2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 28
2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 29

Rozdzial III
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1. Istota i funkcje papierów wartosciowych…………. 33
3.2. Obligacje ………….35
3.3. Akcje…………. 44
3.4. Instrumenty pochodne………….58
3.5. Indeksy gieldowe ………….63
3.6. Zasady zawierania transakcji na Gieldzie Papierów Wartosciowych…………. 70
3.7. System notowan kursów na gieldzie…………. 72

Zakończenie ………….76
Spis literatury………….77
Spis rysunków…………. 80


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)