Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki społecznej


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka gminy jako jednostki samorządu terytorialnego

Rozdzial II

Podstawowe zadania gminy w zakresię realizacji polityki mieszkaniowej

Rozdzial III

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdzial IV

Gospodarowanie istniejacymi zasobami mieszkaniowymi gminy

Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>