Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp

Rozdzial I
Istota oraz znaczenie samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Struktura gminy

2.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego
2.2 Struktura samorządu gminnego
2.3. Rada gminy
2.3.1. Funkcje rady gminy
2.3.2. Status prawny radnego i jego obowiazki
2.3.2.1. Biuro rady

Rozdzial III
Organy wykonawcze gminy

3.1. Urzad Gminy oraz inne jednostki organizacyjne
3.2. Zadania i kompetencje organów wykonawczych gminy – wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta
3.3. Sekretarz i skarbnik gminy
3.5. Jednostki pomocnicze gminy

Zakończenie


Wykaz cytowanej literatury
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz stron internetowych

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony