Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i cechy samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich.
1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989.
1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdzial II.
Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania.

2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy.
2.2. Charakterystyka podst. dochodów gmin.
2.3. Zakres zadan wykonywanych przez gminy w Polsce.
2.4. Problematyka granic zadluzania się gmin- deficyt budżetowy a dlug lokalny

Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy XYZ za lata 2006-2008.

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ.
3.2. Analiza dochodów budżetu gminy XYZ za lata 2006-2008.
3.3. Analiza wydatków budżetu gminy XYZ za lata 2006-2008.
3.4. Analiza wyniku finansowego budżetu gminy XYZ za lata 2006-2008.

Zakończenie
Bibliografia:
Spis tabel
Spis rysunków
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>