Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 5

Rozdział I
Gmina – zagadnienia ogólne

1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego……….. 6
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania……….. 8
1.3. Organy i zakres działania gminy……….. 12

Rozdział II
Dochody i wydatki gminy

2.1. Źródła dochodów gminy……….. 15
2.2. Rozdysponowanie środków z budżetu gminy……….. 22
2.3. Charakterystyka gminy ……….. 29

Rozdział III
Ocena realizacji bdżetu w gminie x w latach 2014 – 2016

3.1. Realizacja dochodów i wydatków w budżecie gminnym w latach 2014-2016……….. 35
3.2. Inwestycje finansowane ze środków budżetu gminnego……….. 48

Zakończenie……….. 53
Bibliografia……….. 54

Oceń