Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Zasady funkcjonowania i zadania gmin.

1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6
1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9
1.3. Władze gminy ……… 14
1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17


Rozdzial II.
Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ.

2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22
2.2. Organy gminy XYZ ……… 25
2.3. Projekt budżetu i jego uchwalanie w gminie XYZ ……… 26


Rozdzial III.
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006

3.1. Dochody budżetu gminy XYZ ……… 29
3.2. Wydatki budżetu gminy XYZ ……… 39
3.3. Inwestycje gminne ……… 49
3.4. Wykonanie budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006 ……… 53


Zakończenie ……… 57
Biblografia ……… 59
Spis rysunków i tablic ……… 62


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>