Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3.1 Struktura dochodów gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007 roku ………….39
3.1.1. Udzialy w podatkach stanowiacych dochód budżetu gminy…………. 41
3.1.2. Subwencje…………. 42
3.1.3. Dotacje celowe ………….43
3.2 Struktura wydatków gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007roku…………. 45
3.2.1. Wydatki na oswiate………….48
3.2.2. Wydatki na administracje publiczna…………. 48
3.2.3. Wydatki na pomoc spoleczna ………….50
3.2.4. Pozostale wydatki budżetowe ………….51

Zakończenie…………. 53
Bibliografia ………….55

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>