Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3.1 Struktura dochodów gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007 roku ………….39
3.1.1. Udzialy w podatkach stanowiacych dochód budżetu gminy…………. 41
3.1.2. Subwencje…………. 42
3.1.3. Dotacje celowe ………….43
3.2 Struktura wydatków gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007roku…………. 45
3.2.1. Wydatki na oswiate………….48
3.2.2. Wydatki na administracje publiczna…………. 48
3.2.3. Wydatki na pomoc spoleczna ………….50
3.2.4. Pozostale wydatki budżetowe ………….51

Zakończenie…………. 53
Bibliografia ………….55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>