Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3.1 Struktura dochodów gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007 roku ………….39
3.1.1. Udzialy w podatkach stanowiacych dochód budżetu gminy…………. 41
3.1.2. Subwencje…………. 42
3.1.3. Dotacje celowe ………….43
3.2 Struktura wydatków gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007roku…………. 45
3.2.1. Wydatki na oswiate………….48
3.2.2. Wydatki na administracje publiczna…………. 48
3.2.3. Wydatki na pomoc spoleczna ………….50
3.2.4. Pozostale wydatki budżetowe ………….51

Zakończenie…………. 53
Bibliografia ………….55

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)