Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6
1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10
1.2.1. Pojecie gminy……… 11
1.2.2. Osobowosc prawna gminy ………11
1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14
1.3.1. Zadania wlasne gminy ………15
1.3.2. Zadania zlecone ………17
1.4. Władze gminy……… 20
1.4.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny ………20
1.4.2. Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy ………20


Rozdzial II
Gospodarka finansowa gminy

2.1. Budżet jako podstawa działalności gminy ………26
2.2. Źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego ………31
2.3. Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego ………36
2.4. Wykonywanie i kontrola budżetu jednostki samorządu terytorialnego ………40


Rozdzial III
Analiza dochodów i wydatków Gminy i Miasta XYZ

3.1. Charakterystyka Gminy i Miasta XYZ ………45
3.2. Analiza dochodów Gminy i Miasta XYZ ………48
3.3. Analiza wydatków Gminy i Miasta XYZ ……… 57
3.4. Kompleksowa ocena gospodarki finansowej Gminy i Miasta XYZ……… 64


Zakończenie ………67
Bibliografia………70
Wykaz aktów prawnych ………71
Spis tabel ………72
Spis wykresów………72
Spis rysunków ………72
Aneks ………74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>