Gospodarka odpadami w jednostce samorządu terytorialnego jako komponent polityki zrównoważonego rozwoju 4.41/5 (22)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………… 6

Rozdział I
Geneza rozwoju zrównoważonego

1.1. Źródło idei………… 10
1.2. Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju………… 12
1.2.1. Raport Sithu u Thanta………… 13
1.2.2. Klub Rzymski………… 14
1.2.3. Konferencja Sztokholmska………… 15
1.2.4. Deklaracja z Rio de Janeiro………… 17
1.2.5. Konferencja w Johannesburgu………… 20
1.3. Znaczenie podstawowych założeń zrównoważonego rozwoju ………… 22


Rozdział II
Idea zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej państwa

2.1. Podstawowe pojęcia oraz zakres badań ekologii………… 24
2.2. Podstawy polityki ekologicznej ………… 26
2.3. Ekorozwój jako główna idea polityki ekologicznej………… 32
2.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………… 37


Rozdział III
Problematyka społeczna koncepcji zrównoważonego rozwoju

3.1. Świadomość ekologiczna – analiza pojęcia i jego istota………… 41
3.2. Proces kształtowania się świadomości ekologicznej w społeczeństwie ………… 45
3.3. Edukacja ekologiczna ………… 51
3.4. Świadomość ekologiczna Polaków w świetle badań………… 57


Rozdział IV
Gospodarka odpadami na terenie gminy XYZ

4.1 Charakterystyka gminy XYZ………… 64
4.2 System gospodarki odpadami komunalnymi i jego realizacja………… 71
4.3 Perspektywy rozwoju i ocena gospodarki odpadami komunalnymi………… 79


Zakończenie………… 86
Bibliografia………… 91

Oceń