Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie mleczarskim we XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Rozdział I.
Woda na ziemi

1.1 Budowa i właściwości wody ……….2
1.2 Rodzaje wód ……….6
1.2.1 Wody powierzchniowe………. 7
1.2.2 Wody podziemne ……….8
1.3 Woda jako rozpuszczalnik………. 10

Rozdział II.
Gospodarka wodno-ściekowa

2.1 Pojęcie gospodarki wodnej ……….13
2.2 Definicja ścieku………. 15
2.3 Ścieki z działalności gospodarczo-przemysłowej ……….17

Rozdział III.
Spółdzielnia mleczarska w XYZ

3.1 Profil produkcji i usług ……….19
3.2 Ogólna charakterystyka kondycji ekonomicznej zakładu ……….21
3.3 Porównanie stosowanych technologii w Zakładzie z wymogami Najlepszej Dostępnej Techniki BAT………. 22
3.4 Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajności produkcji ……….24
3.5 Podstawy prawne działalności Spółdzielni mleczarskiej w XYZ ……….25

Rozdział IV.
Gospodarka wodno-ściekowa w spółdzielni mleczarskiej w XYZ

4.1 Warunki poboru wody ………. 27
4.2 Emisja zanieczyszczeń do wód w warunkach odbiegających od normalnych ………. 28
4.3 Zrzuty ścieków ………. 30
4.4 Charakterystyka środowiska w rejonie działania Zakładu ………. 36

Rozdział V.
Ocena gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie mleczarskim w XYZ ……….38

Bibliografia ……….41
Spis tabel ………. 42
Spis rysunków ………. 43
Spis wykresów ………. 44

Oceń