Grupy kapitałowe w Polsce. XYZ jako przykład sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………2

Rozdział 1.
Powstanie , rozwój i działalność grup kapitałowych w Polsce………4

1.1.Pojęcie i przesłanki tworzenia polskich grup kapitałowych………4
1.2.Sposoby zarządzania grupami kapitałowymi………14
1.3.Podstawy prawne tworzenia polskich grup kapitałowych………23
1.4.Rodzaje grup kapitałowych………30


Rozdział 2.
Powstanie XYZ……….39

2.1.Historia Spółki………39
2.2.Połączenie XYZ z ABC………45
2.3.Obecny kształt grupy XYZ 46


Rozdział 3.
Czynniki sukcesu XYZ……….47

3.1.Pozycja na rynku……….47
3.2.Program zamierzeń inwestycyjnych spółki na najbliższe lata……….53
3.3.Sukces XYZ……….57


Zakończenie………59
Bibliografia……….61
Spis tabel………63
Spis rysunków………64

Oceń