Gry i zabawy urozmaicające proces nauczania gry w piłkę nożną na drugim etapie edukacji podstawowej (klasy 4-6) 4.08/5 (12)

18 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp ………..8

Rozdział 1
Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dziecka

1.1. Aktywność ruchowa jako podstawa zachowania i czynnik rozwoju młodego człowieka………..12
1.2. Biologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem………..16
1.3. Psychologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem………..18

Rozdział 2
Znaczenie gier i zabaw w wychowaniu fizycznym dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

2.1. Gry jako zjawisko społeczne………..26
2.2. Gry i zabawy w kulturze fizycznej – podział i funkcje………..28
2.3. Gry z piłką w wychowaniu fizycznym………..33

Rozdział 3
Wybrane gry i zabawy urozmaicające proces nauczania gry w piłkę nożną na drugim poziomie wychowania fizycznego.

3.1. Gry i zabawy rozgrzewające………..39
3.2. Gry i zabawy kształtujące ogólną sprawność fizyczną………..41
3.3. Gry i zabawy z akcentem wytrzymałości i siły………..44
3.4. Gry i zabawy z akcentem szybkości i zwinności………..46

Podsumowanie i wnioski………..52
Bibliografia………..55
Aneks………..62

Oceń