Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

20 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Społeczeństwo informacyjne
1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego
1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego
1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego
1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym

Rozdział 2
Pojęcie i istota handlu elektronicznego
2.1 Geneza handlu elektronicznego
2.2 Definicja handlu elektronicznego
2.3 Zalety handlu on-line
2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

Rozdział 3
Kanały sprzedaży w handlu elektronicznym
3.1 Sklepy internetowe
3.2 Portale społecznościowe
3.3 Portale aukcyjne
3.4 Porównywarki cenowe

Rozdział 4
Diagnoza sprzedaży internetowej na przykładzie wybranego sklepu internetowego
4.1 Praktyczne wykorzystanie IT w przedsiębiorstwie
4.2 Kierunki zastosowania technik teleinformatycznych w handlu elektronicznym
4.3 Trendy rozwojowe
4.4 Płatności elektroniczne jako nieodłączny element handlu internetowego
4.5 Szanse i zagrożenia dla rozwoju

Zakończenie
Bibliografia