Harcerstwo jako aktywizacja spoleczna osób niepelnosprawnych.

 


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Geneza harcerstwa.

1.1 Robert Baden-Powell – zalozyciel skautingu ………5
1.2 Czynniki wpływajace na zalozenie skautingu, metodologia pracy w skautingu………7
a) Geneza zalozenia skautingu………7
b) Metoda skautowa………9
1.3 Andrzej Malkowski – ojciec skautingu na ziemiach polskich………13
1.4 Wspólczesne harcerstwo w Polsce………14


Rozdzial 2.
Nieprzetarty Szlak.

2.1 Zarys historyczny………16
2.2 Działalność Nieprzetartego Szlaku………17
2.3 Metodologia pracy w druzynach Nieprzetartego Szlaku………19


Rozdzial 3.
ZHP jako dzialalnosc wpływajaca na aktywizacje spoleczna osób niepelnosprawnych.

3.1 Aktywizacja spoleczna osób niepelnosprawnych………24
3.2 Budowanie jednosci w organizacji za pomoca munduru, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz poprzez wyznaczanie autorytetów………24
a) Mundur harcerski – oznaka przynaleznosci do ZHP………24
b) Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie jako zapis regulujacy i wytyczajacy zycie harcerza………25
c) Rola patronów, bohaterów druzyny w wyznaczaniu autorytetu………28
3.3 Struktura i hierarchia harcerska – wpływ na aktywizacje spoleczna i motywacje dazenia do celu………29
a) Funkcje w ZHP – wpływ obejmowanej funkcji na aktywizacje spoleczna………29
b) Stopnie i sprawnosci harcerskie – aspiracje i cele………31
c) Odznaczenia harcerskie i ich symbolika ………33
d) Struktura ZHP – system małych grup………35
3.4 Wpływ zabaw, obozów i wyjazdów oraz podejscie do integracji………38
a) Przez zabawe do nauki, czyli wszechstronny rozwój i aktywizacja spoleczna ………38
b) Integracja harcerzy pelnosprawnych i niepełnosprawnych ………39
c) Obozy harcerskie i wyjazdy ………40


Zakończenie………46
Bibliografia………47


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>