Helski port wojenny element bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Znaczenie półwyspu helskiego dla bezpieczeństwo militarnego Polski na morzu – aspekt historyczny

1.1 Półwysep Helski – uwarunkowania geograficzne
1.2 Znaczenie Helu dla obronności – ujęcie historyczne
1.2.1 Obrona polskiego wybrzeża po roku 1918
1.2.2 Hel w roli bazy morskiej
1.2.3 Rejon Umocniony Hel – zadania

Rozdział II
Port wojenny w Helu – etapy budowy i modernizacji

3.1 Decyzja o budowie Portu w Helu.
3.2 Stan techniczny do roku 1939.
3.3 Zniszczenia wojenne
3.4 Odbudowa portu i modernizacja w latach 1946 – 2006.

Rozdział III
Port w działaniach wojennych

2.1 Hel – dzień przed wybuchem wojny
2.2 Osamotniona walka Helu we wrześniu 1939 roku
2.3 Kapitulacja i lata okupacji niemieckiej
2.4 Port w rękach wojsk radzieckich

Rozdział IV
Jednostki stacjonujące w porcie i ich zadania

4.1 Flotylla Obrony Wybrzeża
4.2 Komenda Portu Wojennego
4.3 Batalion Saperów
4.4 Dywizjon Ścigaczy
4.5 Dywizjon Trałowców

Zakończenie
Literatura

Oceń