Hipoterapia w stymulacji rozwoju dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka oraz usprawnianie dzieci z MPD

1. Definicja MPD
2. Etiologia MPD
3. Klasyfikacja MPD
4. Objawy kliniczne MPD
5. Cele i zadania usprawniania dzieci z MPD
6. Zasady terapii dzieci z MPD


Rozdzial II.
Hipoterapia jako metoda wspomagajaca terapie dzieci z MPD

1. Geneza hipoterapii
2. Definicja hipoterapii
3. Zalozenia teoretyczne hipoterapii
4. Aspekt neurologiczny hipoterapii
5. Aspekt psychopedagogiczny hipoterapii
6. Hipoterapia jako uzupelnienie podstawowych metod terapeutycznych
7. Przebieg zajęć hipoterapeutycznych


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

1. Cele i problemy badawcze
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Ustalenie zmiennych i wskazników do zmiennych
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
5. Dobór próby badawczej i wybór terenu badan
6. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV.
Analiza ilosciowa i jakosciowa badan wlasnych

1. Opracowanie wlasnego programu terapeutycznego
2. Wpływ hipoterapii na rozwój poznawczy
3. Wpływ hipoterapii na rozwój emocjonalny
4. Wpływ hipoterapii na rozwój spoleczny
5. Wpływ hipoterapii na rozwój motoryczny


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>