Historia stosunków polsko japonskich w latach 1904-1941 4.14/5 (7)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep………….5

Rozdzial I
Relacje polsko-japonskie do 1904 roku.

1.1. Geneza kontaktów polsko – japonskich………….9
1.2. Wspólpraca polsko-rosyjska w okresie wojny japonsko-rosyjskiej w 1904-1905 roku………….12
1.3. Sytuacja Japonii i Polski w przededniu wojny rosyjsko-japonskiej………….13
1.4. Kontakty polityków polskich z Japonczykami w czasie I wojny swiatowej………….15
1.4.1. PPS………….15
1.4.2. Liga Narodowa………….15
1.5. Wizyta Dmowskiego i Pilsudskiego w Japonii………….16

Rozdzial II
Stosunki miedzy Polska a Japonia w latach dwudziestych XX wieku.

2.1. Uznanie niepodleglego panstwa polskiego przez Japonie………….19
2.2. Polskie dzieci syberyjskie………….21
2.3. Reakcja strony japonskiej na wojne polsko-radziecka………….22
2.4. Powstanie placówek dyplomatycznych w Warszawie i Tokio w 1921 roku………….23
2.5. Traktat handlowy i nawigacyjny………….26

Rozdzial III
Kontakty polsko-japonskie w latach trzydziestych XX wieku

3.1. Polscy i japonscy przedstawiciele dyplomatyczni w obu krajach………….28
3.1.1. Podniesienie poselstw Polski i Japonii do rangi ambasad………….31
3.2. Mediacja w kwestii poprawy stosunków polsko-niemieckich………….32
3.3. Sprawa uznania Mandzukuo przez Polske………….35
3.4. Wybuch II wojny swiatowej a stosunki dyplomatyczne miedzy Polska a Japonia………….39
3.5. Likwidacja ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio………….40

Zakonczenie………….42
Bibliografia………….44

Oceń