Ideał kobiecego piękna w opinii młodych kobiet i mężczyzn 4.27/5 (22)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I.
Zmieniający się ideał kobiecego piękna

Rozdział II.
Metodologia badań własnych

1. Metody jakościowe – definicja
2. Przedmiot i cel badania
3. Problemy badawcze
5. Technika wywiadu
6. Dobór próby
7. Przebieg badań


Rozdział III.
Wyniki badań własnych

1. Charakterystyka współczesnego ideału kobiecego piękna
2. Czynniki wpływające na kształtowanie ideału kobiecego piękna w mediach
3. Prywatny obraz kobiecego piękna w oczach respondentów oraz znane postacie, które go przypominają
4. Elementy kobiecej twarzy i ciała na które respondenci zwracają szczególną uwagę


Wnioski
Zakończenie
Bibliografia


Oceń