Identyfikacja czynników skuteczności stosowania e-commerce w działalności handlowej przedsiębiorstwa 4.09/5 (11)

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….7

Rozdział I
Współczesne tendencje na globalnym rynku handlowym

1.1.Przemiany rynku handlowego na przełomie lat……….9
1.2. Czynniki powodujące zmiany w handlu……….14
1.2.1. Globalizacja……….15
1.2.2. Technologia……….18
1.2.3. Makrootoczenie – czynniki polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne……….20

Rozdział II
E-commerce jako współczesna metoda handlu

2.1. Rozkwit handlu elektronicznego……….22
2.2. Modele e-commerce……….25
2.2.1. Dropshipping……….26
2.2.2. Tradycyjny posiadający własny magazyn……….29
2.2.3. Sprzedaż na marketplacement……….32
2.2.4. Social comerce ……….33
2.3. Metamorfozy modeli biznesowych sklepów……….35
2.4. Najważniejsze wskaźniki – KIP w e-commerce……….37
2.5. E-marketing……….42
2.6. E-konsumeng……….44

Rozdział III
Normatywy organizacji sklepu internetowego

3.1. Historia Amazon’ a i eBay’ a……….46
3.2. Wykorzystane modele handlowe……….51
3.3. Rozwiązania zastosowane w sprzedaży internetowej przez spółki……….54
3.4. Działania marketingowe……….58

Rozdział IV
Wskazówki dla firmy chcącej wejść na rynek handlu elektronicznego

4.1. Zaplecze techniczne umożliwiające uruchomienie i prowadzenie sklepu internetowego……….64
4.2. Działania marketingowe……….66
4.3. Relacje z klientem……….70

Zakończenie ……….75
Bibliografia ……….76
Obrazy……….79
Źródła internetowe……….80
Spis tabel……….80
Spis rysunków……….81

Oceń