Identyfikacja kultury organizacyjnej oraz jej związek z polityką personalną firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty kultury organizacyjnej

1.1. Istota i pojęcie kultury organizacyjnej
1.2. Modele, funkcje i typy kultury organizacyjnej
1.3. Metody identyfikacji i diagnozy kultury organizacyjnej


Rozdział 2
Rola kultury organizacyjnej w środowisku pracowniczym

2.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Modele polityki personalnej
2.3. Kulturowe determinanty zachowania się ludzi
2.4. Znaczenie rozwoju zawodowego pracownika


Rozdział 3
Identyfikacja wybranych aspektów kultury organizacyjnej firmy X

3.1. Metodyka badań własnych
3.2. Firma X jako obiekt badań


Rozdział 4
Kultura organizacyjna a polityka personalna w firmie X

4.1. Charakterystyka badanej populacji
4.2. Analiza wyników badania ankietowego
4.3. Wnioski


Zakończenie
Wykaz literatury
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Oceń