Identyfikacja wybranego stylu zarządzania kierownictwa w małym przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Zarys teoretycznych podstaw stylów zarządzania przedsiębiorstwem

1.1. Istota przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie zarządzania
1.3. Style i funkcje zarządzania

Rozdział II
Profil przedsiębiorstwa X

2.1. Działalność i osiągnięcia przedsiębiorstwa
2.2. System zarządzania przedsiębiorstwem
2.2.1. Ustrój
2.2.2. Struktura organizacyjna

Rozdział III
Podstawy badań kierownictwa naczelnego

3.1. Założenia badań własnych
3.2. Profile badanych kierowników

Rozdział VI
Rozpoznanie stylu kierowania według siatki kierowniczej R. Blake’a i J. Mouton

4.1. Charakterystyka respondentów
4.2. Wyniki badań własnych
4.2.1. Właściciel
4.2.2. Kierownik sprzedaży
4.2.3. Kierownik Call Center
4.2.4. Kierownik ds. zasobów ludzkich
4.3. Podsumowanie badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów, tabel, fotografii
Załącznik

Oceń