Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacja i jej elementy

1.1.Istota organizacji i jej cele……..5
1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10
1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17
1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25


Rozdzial II
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1. Pojecie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27
2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34
2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38


Rozdzial III
Identyfikacja zródel konfliktów w badanej organizacji

3.1. Charakterystyka badanej firmy……..41
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie……..48
3.3.Możliwościi kierunki wykorzystania konfliktów dla dobra firmy……..52


Zakończenie……..55
Bibliografia……..56
Spis tabel……..58
Spis rysunków……..58


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>