ie rozwoju BankTransakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania</h1> <p class='post-meta'> <span class='post-date'>10 października 2015</span>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/category/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://praca-magisterska24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <div class='code-block code-block-1' style='margin: 8px auto; text-align: center; clear: both;'> <a href="https://leadn.pl/p_uri/yAOVm2XRAWEpbYEJKM6G/b4qqcwu/?parametr="><img src="https://wydawca.lead.network//U_IMG/umo8tcs_435_5_598aec3ba34d0/"/></a></div> <p><strong><br /> 1. </strong>Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania</p> <p> 2. </strong>Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania </p> <p></strong></p> <p> <strong><br /> </strong></p> <p><strong></p> <p>Wstęp ……….4</p> <p>Rozdzial I <br /> Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów</strong><br /> 1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5<br /> 1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9 <br /> 1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13<br /> <strong><br /> Rozdzial II <br /> Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia</strong><br /> 2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18<br /> 2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23<br /> 2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25<br /> 2.4. Zewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 27<br /> <strong><br /> Rozdzial III <br /> Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych i metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym w badanym przedsiębiorstwie </strong><br /> 3.1. Charakterystyka badawcza przedsiębiorstwa………. 34 <br /> 3.2. Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych w przedsiębiorstwie………. 39<br /> 3.3. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod wewnetrznych ……….43<br /> 3.4. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod zewnetrznych………. 50<br /> <strong><br /> Podsumowanie ……….52 <br /> Literatura ……….53 <br /> Spis tabel ……….56 <br /> Spis rysunków ……….57 <br /> Spis wykresów ……….57 <br /> Spis schematów ……….57 <br /> Zalaczniki </p> <p></strong></p> <p> <strong><br /> </strong></p> <div class='code-block code-block-5' style='margin: 8px auto; text-align: center; clear: both;'> <center> <iframe scrolling="no" allowtransparency="true" width="500" height="370" frameBorder="0" src="https://wydawca.lead.network/CONTENT_LOCKER/8DxQ2Xb3WZVWqe4RZKLY/?kolor_fontu=000000&kolor_font_btn=fff&kolor_tla_btn=337ab7&koszt=0&button_tresc=Pobieram"></iframe> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Mangal; color: #ff0000;">Poprawny kod to <strong>LEAD.PRACA</strong> bez spacji (lead. praca jest niepoprawny</span></p> <center><div style="width: 314px;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]--> <video class="wp-video-shortcode" id="video-1614-1" width="314" height="480" loop="1" autoplay="1" preload="auto" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://praca-magisterska24.pl/wp-content/uploads/2018/01/platnsoci.mp4?_=1" /><a href="https://praca-magisterska24.pl/wp-content/uploads/2018/01/platnsoci.mp4">https://praca-magisterska24.pl/wp-content/uploads/2018/01/platnsoci.mp4</a></video></div></center> </center> <div class="wp_rp_wrap wp_rp_pinterest" id="wp_rp_first"><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title">Pokrewne tytuły</h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-1775" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/formy-rozliczen-bezgotowkowych-na-przykladzie-banku-millennium-s-a/" class="wp_rp_title">Formy rozliczeń bezgotówkowych na przykładzie banku Millennium S.A.</a></li><li data-position="1" data-poid="in-2197" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/strategie-rozwoju-banku-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/" class="wp_rp_title">Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania</a></li><li data-position="2" data-poid="in-1891" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/dzialalnosc-kredytowa-bankow/" class="wp_rp_title">Działalność kredytowa banków.</a></li><li data-position="3" data-poid="in-1777" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/kredyty-i-pozyczki-dla-klientow-indywidualnych-na-przykladzie-banku-pekao-s-a/" class="wp_rp_title">Kredyty i pozyczki dla klientów indywidualnych na przykładzie banku PEKAO S.A.</a></li><li data-position="4" data-poid="in-1592" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/sposoby-ograniczania-ryzyka-kredytowego-na-przykladzie-banku-millennium/" class="wp_rp_title">Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Millennium</a></li><li data-position="5" data-poid="in-1899" data-post-type="none" ><a href="https://praca-magisterska24.pl/rachunek-oszczednosciowo-rozliczeniowy-i-uslugi-bankowe-z-nim-powiazane-porownanie-ofert-banku-slaskiego-s-a-i-banku-pekao-s-a/" class="wp_rp_title">Rachunek oszczednosciowo-rozliczeniowy i usługi bankowe z nim powiazane – porównanie ofert Banku Slaskiego S.A. i Banku PeKaO S.A.</a></li></ul></div></div> <a href="https://leadn.pl/p_uri/pAm82LebEy4EbqXDyrWx/b4qqcwu/?parametr="><img src="https://wydawca.lead.network//U_IMG/umo8tcs_527_5_59e824a3c68e6/"/></a> <a href="https://leadn.pl/p_uri/OBJzxroRNqlzvqV5pg1Y/b4qqcwu/?parametr="><img src="https://wydawca.lead.network//U_IMG/umo8tcs_569_3_5a3295e038355/"/></a> <a href="https://zwariowanamama.pl"><img class="aligncenter wp-image-31011 size-full" src="https://e-dyplom24.pl/wp-content/uploads/2017/10/capt.jpg" alt="" width="750" height="100" /></a> <a href="https://leadn.pl/p_uri/AK708oPbYdWGZl45eDVQ/b4qqcwu/?parametr="><img src="https://wydawca.lead.network//U_IMG/umo8tcs_375_6_592878a55ec4a/"/></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class='tags'><span>Google:  </span><a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-pisanie-prac/" rel="tag">Bankowość pisanie prac</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-pobierz-prace/" rel="tag">Bankowość pobierz prace</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-prace-licencjackie/" rel="tag">Bankowość prace licencjackie</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-prace-magisterska-przyklady/" rel="tag">Bankowość prace magisterska przykłady</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-prace-magisterskie/" rel="tag">Bankowość prace magisterskie</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-prace-na-sprzedaz/" rel="tag">Bankowość prace na sprzedaż</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/bankowosc-tematy/" rel="tag">Bankowość tematy</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/pisanie-prac-z-bankowosci/" rel="tag">pisanie prac z bankowości</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/prace-dyplomowe-bankowosc/" rel="tag">prace dyplomowe bankowość</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/prace-licencjackie-bankowosc/" rel="tag">Prace licencjackie bankowość</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/prace-magisterskie-bankowosc/" rel="tag">prace magisterskie bankowość</a>, <a href="https://praca-magisterska24.pl/tag/prace-magisterskie-na-temat-bankowosc/" rel="tag">prace magisterskie na temat Bankowość</a></div> <div class="related-posts"> <h3>Podobne prace:</h3><ul> <li class='first'><a href="https://praca-magisterska24.pl/rola-komunikacji-efektywnym-zarzadzaniu-organizacja/" title="Permalink to Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją" class='img'><img src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/themes/popart/images/smt/article_related.png' width='126' height='126' alt='article' /></a><br /><a href="https://praca-magisterska24.pl/rola-komunikacji-efektywnym-zarzadzaniu-organizacja/" title="Permalink to Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją" rel="bookmark" class="related-ttl"><div class='related-bg' style='background:rgb(1,1,1)'></div><span>Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją</span></a></li> <li><a href="https://praca-magisterska24.pl/umowy-zawierane-na-odleglosc-w-prawie-polskim/" title="Permalink to Umowy zawierane na odleglosc w prawie polskim." class='img'><img src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/themes/popart/images/smt/article_related.png' width='126' height='126' alt='article' /></a><br /><a href="https://praca-magisterska24.pl/umowy-zawierane-na-odleglosc-w-prawie-polskim/" title="Permalink to Umowy zawierane na odleglosc w prawie polskim." rel="bookmark" class="related-ttl"><div class='related-bg' style='background:rgb(1,1,1)'></div><span>Umowy zawierane na odleglosc w prawie polskim.</span></a></li> <li><a href="https://praca-magisterska24.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu/" title="Permalink to Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu" class='img'><img src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/themes/popart/images/smt/article_related.png' width='126' height='126' alt='article' /></a><br /><a href="https://praca-magisterska24.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu/" title="Permalink to Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu" rel="bookmark" class="related-ttl"><div class='related-bg' style='background:rgb(1,1,1)'></div><span>Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu</span></a></li> <li><a href="https://praca-magisterska24.pl/przetwornice-hydrokinetyczne-pojazdow-usytkowych-stosowane-do-napedu-i-hamowania/" title="Permalink to Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania" class='img'><img src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/themes/popart/images/smt/article_related.png' width='126' height='126' alt='article' /></a><br /><a href="https://praca-magisterska24.pl/przetwornice-hydrokinetyczne-pojazdow-usytkowych-stosowane-do-napedu-i-hamowania/" title="Permalink to Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania" rel="bookmark" class="related-ttl"><div class='related-bg' style='background:rgb(1,1,1)'></div><span>Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania</span></a></li> </ul></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Zostaw komentarz <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://praca-magisterska24.pl/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"> <p class="comment-notes"></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Komentarz</label><textarea autocomplete="nope" id="1c4b77a436" name="68e3445750" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea><textarea id="comment" aria-hidden="true" name="comment" autocomplete="nope" style="clip:rect(1px, 1px, 1px, 1px);position:absolute !important;white-space:nowrap;height:1px;width:1px;overflow:hidden;" tabindex="-1"></textarea><script type="text/javascript">document.getElementById("comment").setAttribute( "id", "a7c8acbc7c8f503d4b2cb189b3997a87" );document.getElementById("1c4b77a436").setAttribute( "id", "comment" );</script></p><p class="form-allowed-tags">You may use these HTML tags and attributes: <code><a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> </code></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Podpis <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Witryna internetowa</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Komentarz" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1614' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="937de5efc0" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="220"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div></div></div> <div id='content-bottom' class='container'></div> <div id='footer'> <div class='container clearfix'> <div class='footer-widgets-container'><div class='footer-widgets'> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf widgetf_last'> </div> </div></div> </div> <div class='footer_txt'> <div class='container'> <div class='top_text'> Copyright © 2018 <a href="https://praca-magisterska24.pl">Prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe wzory oraz przykłady.</a> - Zobacz 9000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy. </div> <div class='smthemes'>Designed by <a href='http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/' target='_blank'>http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/</a>, thanks to: <a href='http://www.hcginjectionsdirect.com/' target='_blank'>hcg injections website</a>, <a href='http://www.r4-usa.com/categories/R4-3DS/' target='_blank'>r4 3ds from r4-usa.com</a> and <a href='http://www.signalboostersuk.co.uk/' target='_blank'>http://www.signalboostersuk.co.uk/</a></div> </div> </div> <!-- Cookie Bar --> <div id="eu-cookie-bar">Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. <button id="euCookieAcceptWP" onclick="euAcceptCookiesWP();">Zamknij</button></div> <!-- End Cookie Bar --> <script type="text/javascript"> jQuery(document).on('ready', function() { jQuery('.placeholder-for-hentry').addClass('hentry'); jQuery('.placeholder-for-hentry').removeClass('placeholder-for-hentry'); }); </script> <link rel='stylesheet' id='mediaelement-css' href='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.6-78496d1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='wp-mediaelement-css' href='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=4.9.4' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Zamknij","currentText":"Dzi\u015b","monthNames":["Stycze\u0144","Luty","Marzec","Kwiecie\u0144","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpie\u0144","Wrzesie\u0144","Pa\u017adziernik","Listopad","Grudzie\u0144"],"monthNamesShort":["Sty","Lut","Mar","Kwi","Maj","Cze","Lip","Sie","Wrz","Pa\u017a","Lis","Gru"],"nextText":"Dalej","prevText":"Poprzednie","dayNames":["niedziela","poniedzia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],"dayNamesShort":["nie","pon","wt","\u015br","czw","pt","sob"],"dayNamesMin":["N","P","W","\u015a","C","P","S"],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/slider.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/js/pinterest.js?ver=3.6.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.4'></script> <script type='text/javascript'> var mejsL10n = {"language":"pl","strings":{"mejs.install-flash":"Korzystasz z przegl\u0105darki, kt\u00f3ra nie ma w\u0142\u0105czonej lub zainstalowanej wtyczki Flash player. W\u0142\u0105cz wtyczk\u0119 Flash player lub pobierz najnowsz\u0105 wersj\u0119 z https:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/","mejs.fullscreen-off":"Wy\u0142\u0105cz pe\u0142ny ekran","mejs.fullscreen-on":"W\u0142\u0105cz pe\u0142ny ekran","mejs.download-video":"Pobierz film","mejs.fullscreen":"Pe\u0142ny ekran","mejs.time-jump-forward":["Przeskocz o sekund\u0119","Przewi\u0144 do przodu o %1 sekund"],"mejs.loop":"W\u0142\u0105cz powtarzanie","mejs.play":"Odtw\u00f3rz","mejs.pause":"Pauza","mejs.close":"Zamknij","mejs.time-slider":"Slider Czasu","mejs.time-help-text":"U\u017cyj strza\u0142ek lewo\/prawo aby przesun\u0105\u0107 o sekund\u0119 do przodu lub do ty\u0142u, strza\u0142ek g\u00f3ra\/d\u00f3\u0142 aby przesun\u0105\u0107 o dziesi\u0119\u0107 sekund.","mejs.time-skip-back":["Cofnij o sekund\u0119","Przewi\u0144 o %1 sekund do ty\u0142u"],"mejs.captions-subtitles":"Napisy","mejs.captions-chapters":"Rozdzia\u0142y","mejs.none":"Brak","mejs.mute-toggle":"Prze\u0142\u0105cz wyciszenie","mejs.volume-help-text":"U\u017cywaj strza\u0142ek do g\u00f3ry\/do do\u0142u aby zwi\u0119kszy\u0107 lub zmniejszy\u0107 g\u0142o\u015bno\u015b\u0107.","mejs.unmute":"W\u0142\u0105cz dzwi\u0119k","mejs.mute":"Wycisz","mejs.volume-slider":"Suwak g\u0142o\u015bno\u015bci","mejs.video-player":"Odtwarzacz video","mejs.audio-player":"Odtwarzacz muzyki","mejs.ad-skip":"Pomi\u0144 reklam\u0119","mejs.ad-skip-info":["Pomi\u0144 za 1 sekund\u0119","Pomi\u0144 za %1 sekund"],"mejs.source-chooser":"Wyb\u00f3r \u017ar\u00f3d\u0142a","mejs.stop":"Stop","mejs.speed-rate":"Szybko\u015b\u0107","mejs.live-broadcast":"Transmisja na \u017cywo","mejs.afrikaans":"afrykanerski","mejs.albanian":"Alba\u0144ski","mejs.arabic":"arabski","mejs.belarusian":"bia\u0142oruski","mejs.bulgarian":"bu\u0142garski","mejs.catalan":"katalo\u0144ski","mejs.chinese":"chi\u0144ski","mejs.chinese-simplified":"chi\u0144ski (uproszczony)","mejs.chinese-traditional":"chi\u0144ski (tradycyjny)","mejs.croatian":"chorwacki","mejs.czech":"czeski","mejs.danish":"du\u0144ski","mejs.dutch":"holenderski","mejs.english":"angielski","mejs.estonian":"esto\u0144ski","mejs.filipino":"filipi\u0144ski","mejs.finnish":"Zako\u0144czono","mejs.french":"francuski","mejs.galician":"galicyjski","mejs.german":"niemiecki","mejs.greek":"grecki","mejs.haitian-creole":"Kreolski haita\u0144ski","mejs.hebrew":"hebrajski","mejs.hindi":"hindi","mejs.hungarian":"w\u0119gierski","mejs.icelandic":"islandzki","mejs.indonesian":"indonezyjski","mejs.irish":"irlandzki","mejs.italian":"w\u0142oski","mejs.japanese":"japo\u0144ski","mejs.korean":"korea\u0144ski","mejs.latvian":"\u0142otewski","mejs.lithuanian":"litewski","mejs.macedonian":"macedo\u0144ski","mejs.malay":"malajski","mejs.maltese":"malta\u0144ski","mejs.norwegian":"norweski","mejs.persian":"perski","mejs.polish":"polski","mejs.portuguese":"portugalski","mejs.romanian":"rumu\u0144ski","mejs.russian":"rosyjski","mejs.serbian":"serbski","mejs.slovak":"s\u0142owacki","mejs.slovenian":"s\u0142owe\u0144ski","mejs.spanish":"hiszpa\u0144ski","mejs.swahili":"suahili","mejs.swedish":"szwedzki","mejs.tagalog":"tagalog","mejs.thai":"tajski","mejs.turkish":"turecki","mejs.ukrainian":"ukrai\u0144ski","mejs.vietnamese":"wietnamski","mejs.welsh":"walijski","mejs.yiddish":"jidysz"}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=4.2.6-78496d1'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js?ver=4.9.4'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var _wpmejsSettings = {"pluginPath":"\/wp-includes\/js\/mediaelement\/","classPrefix":"mejs-","stretching":"responsive"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=4.9.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/mediaelement/renderers/vimeo.min.js?ver=4.2.6-78496d1'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.3'></script> </div> </div> </body> </html>