Imprezy i uroczystosci szkolne w edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Problematyka badan w świetle literatury

1.1. Terminologia pojęćimpreza szkolna, uroczystosc szkolna ……….5
1.2. Rys historyczny uroczystosci i imprez szkolnych………. 7
1.3. Rodzaje i charakterystyka uroczystosci i imprez szkolnych……….. 9
1.4. Rola nauczyciela klas I – III w przygotowaniu imprez i uroczystosci szkolnych……….. 16
1.5. Wpływ uroczystosci i imprez na rozwijanie osobowosci i postaw społecznych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej……….. 18
1.6. Przykladowy kalendarz imprez i uroczystosci szkolnych w klasach I – III na 2009/ 2010 rok….. 24

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cele badan………. 36
2.2. Problemy badawcze ……….38
2.3. Hipotezy badawcze ……….39
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 40
2.5.Organizacja i przebieg badan ……….44
2.6.Dobór grupy badawczej……….. 47

Rozdzial III
Analiza wyników przeprowadzonych badan

3.1.Organizacja i udzial uczniów klas I-III w uroczystoscach i imprezach szkolnych………. 48
3.2.Uroczystosci i imprezy dzieciece jako staly element zycia spolecznosci szkolnej………. 51
3.3.Ulubione uroczystosci i imprezy dzieci w świetle badan………. 53
3.4.Uroczystosci i imprezy jako jedna z wazniejszych form pracy wychowawczej nauczyciela w świetle badan………. 57
3.5.Analiza kwestionariusza wywiadu z nauczycielem ……….59
3.6. Wyniki obserwacji wybranych uroczystosci i imprez szkolnych w klasach I-III………. 64

Podsumowanie i wnioski ……….75
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>