Imprezy zagraniczne w ofertach pielgrzymkowych biur podrózy- analiza i ocena na przykładzie wybranych podmiotów. 4.39/5 (28)


Wstęp……….4

Rozdzial I
Najwieksze chrzesciajanskie osrodki pielgrzymkowe Europy.

1.1. Chrzescijanstwo w Europie……….8
1.2. Watykan……….12
1.3. Lourdes……….18
1.4. Czestochowa……….22
1.5. Fatima……….29
1.6. Inne duze osrodki pielgrzymkowe……….35


Rozdzial II
Turystyka religijno- pielgrzymkowa religijno- pielgrzymkowa.

2.1. Turystyka religijno- pielgrzymkowa w strukturze ruchu turystycznego……….38
2.2. Turystyka religijno- pielgrzymkowa istota i zakres……….44
2.3. Uczestnicy turystyki religijno- pielgrzymkowej oraz motywy jej podejmowania……….54
2.4. Turystyka religijno- pielgrzymkowa- pakiet uslug……….56
2.5. Nowe formy oraz kierunki rozwoju turystyki religijno- pielgrzymkowej……….58


Rozdzial III
Biura podrózy oferujace zagraniczne imprezy pielgrzymkowe dla polaków w świetle badan wlasnych.

3.1. Rodzaje biur podrózy oferujacych zagraniczne imprezy pielgrzymkowe……….60
3.2. Lokalizacja biur w ukladzie terytorialnym……….70
3.3. Wybór podmiotów w celu dokonania analizy ofert wraz z uzasadnieniem……….75
3.4. Ogólna charakterystyka Biuro turystyczno- Pielgrzymkowego FRATER……….76
3.5. Ogólna charakterystyka Biura Pielgrzymkowego Ksiezy Pallotynów APOSTOLOS w Czestochowie……….78
3.6. Ogólna charakterystyka Biura Podrózy Orbis Travell z siedziba w Czestochowie……….80


Rozdzial IV
Analiza porównawcza ofert zagranicznych imprez pielgrzymkowych.

4.1.Dostepnosc, struktura oraz wyglad ofert……….82
4.2.Docelowe miejsca oraz czas trwania imprez……….84
4.3.Trasy i programy imprez……….85
4.4.Dojazd i srodki transportu……….93
4.5 Noclegi i wyzywienie……….95
4.6.Obsługa imprez oraz dodatkowe uslugi……….95
4.7. Ceny imprez……….97
4.8.Ranking atrakcyjnosci badanych ofert pielgrzymkowych……….99


Zakończenie……….103
Wykaz literatury, wykresów, tabeli, rysunków……….105

Oceń